Statuten wijzigen

Wilt u de naam, het doel, de activiteiten of het aandelenkapitaal van uw BV wijzigen? Dan is daarvoor een verandering van de officiële 'spelregels' binnen uw organisatie vereist. Daarvoor moet u dus de statuten van uw organisatie aanpassen.

notariële akte en handelsregister

De aandeelhouders van de BV moeten uiteraard akkoord zijn met het wijzigen van de statuten. Daarom moet er een formeel aandeelhoudersbesluit met deze strekking zijn genomen. Vervolgens neemt u met ons contact op en vertellen wij u welke documenten wij van u nodig hebben. Hebben wij alle vereiste documenten ontvangen, dan leggen wij deze wijziging vast in een notariële akte en voeren de wijziging door in het register van de Kamer van Koophandel.

Terug naar overzicht
Johan de Groot
mr. A.J. de Groot  
- Notaris te Assen  

Gerelateerde onderwerpen