Wwft en Identificatie

De Wwft en Identificatieplicht: Wat Betekent Dit voor U?

 

Wanneer u bij ons komt voor een juridische dienst, kan het zijn dat we u vragen om bepaalde documenten en informatie. Dit vindt zijn grondslag in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Graag leggen we u uit wat dit inhoudt en waarom dit belangrijk is.

De Wwft is een Nederlandse wet die is ingevoerd om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Deze wet verplicht notariskantoren (en andere financiële dienstverleners) om maatregelen te nemen om verdachte activiteiten op te sporen en te melden. Hiermee dragen we bij aan een veiligere samenleving.

Onder de Wwft hebben wij de verplichting om onze klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit moet voordat we bepaalde diensten kunnen verlenen. Dit betekent dat wij u bij het aanmaken van een dossier al vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). 

Bij uw bezoek aan ons kantoor vragen wij u om altijd uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

In het kader van bepaalde diensten kunnen wij u ook vragen om onderbouwing van de (legitieme) herkomst van uw eventueel zelf in te brengen middelen (zoals bijvoorbeeld de betaling van een deel van de koopprijs van een woning, óf aandelen, uit uw spaargeld). Wij vragen dan van u dat u ons de daartoe benodigde informatie te verstrekken (zoals banksaldi of bijvoorbeeld uw belastingaangifte).

Wij realiseren ons dat u het wellicht vervelend of ongemakkelijk vindt om deze informatie met ons te delen. Daar hebben wij begrip voor. Gelet echter op onze wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt om een en ander te verifiëren en te documenteren.

Wij begrijpen dat het verstrekken van persoonlijke informatie gevoelig kan zijn. We verzekeren u dat alle verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals vereist door de Wwft.

Samengevat: 

Door u goed te identificeren en de herkomst van uw eventuele in te brengen eigen middelen goed te controleren (en te documenteren), zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen en helpen we om misbruik van ons financiële systeem te voorkomen.

Dit beschermt niet alleen ons kantoor, maar ook u als klant en de bredere samenleving.

Heeft u vragen over de Wwft of onze identificatieprocedure? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden door het proces.