Disclaimer

Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen B.V. besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.