Henk-Jan Klinkenberg
Notarisklerk

Naast de notarissen, kandidaat-notarissen en juristen zijn op ons kantoor circa twintig ondersteunende medewerkers werkzaam.

Zij bereiden een groot deel van onze werkzaamheden voor, voeren een groot deel van de communicatie en zorgen voor de administratieve afwikkeling van onze dossiers. Zij zorgen er voor dat alles op rolletjes loopt!