20 november 2018

Wie geef jij de regie over jouw leven?

Je moet er toch niet aan denken. Door een ongeluk of ziekte ben je plotseling niet meer in staat om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Wist je dat je in een levenstestament jouw wensen en instructies kunt laten vastleggen?

Je moet er toch niet aan denken. Door een ongeluk of ziekte ben je plotseling niet meer in staat om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Wist je dat je in een levenstestament jouw wensen en instructies kunt laten vastleggen?

Mocht er tijdens je leven iets gebeuren, dan kunnen jouw wensen kenbaar worden gemaakt aan de mensen en instanties om je heen. Het is een geruststellende gedachte dat iemand namens jou mag optreden als je door omstandigheden (tijdelijk) niet meer zelf kunt handelen.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte waarin je zaken regelt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt (ongeluk, dementie, ziekte) waardoor je niet meer zelf kunt handelen of beslissen.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament leg je vast wat er ná je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Met een testament regel je onder meer aan wie je wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, bewind­ voerder of executeur. Een gewoon testament werkt pas na overlijden. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven.

Voor wie is mijn levenstestament van belang?

 • voor jezelf;
­
 • voor iedereen die voor jou zorgt (familie/zorghulpverleners);
 • voor degenen met wie je zakelijk samenwerkt;
­
 • rechters.

voor wie is een levenstestament bedoeld?

Niet alleen voor “oudere” mensen, maar ook voor:

 • jonge mensen (bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk); 
 • gescheiden mensen met kinderen (bijvoorbeeld in verband met tijdelijke zorg);
 • ondernemers/DGA’s (bijvoorbeeld tijdelijke zaakwaarneming);
 • personen met vermogen in het buitenland (een algemene volmacht is hiervoor vaak niet voldoende, omdat dit problemen kan geven als de volmacht niet precies aangeeft voor welke specifieke handelingen de gevolmachtigde bevoegd is). 


Wat kan ik vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in jouw specifieke situatie van belang is. Je kunt alle wensen vastleggen van bijvoorbeeld:

 • financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken; 
 • schenkingen, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
 • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen; 
 • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over jouw vermogen; eventueel praktische zaken voor direct na het overlijden (begrafenis of crematie).

Overleg met de notaris

Het opmaken van een levenstestament is maatwerk. Neem gerust contact op met één van onze notarissen voor een vrijblijvend gesprek.