12 augustus 2021

Insurplus, extra zekerheid

Ieder notariskantoor heeft de verplichting verzekerd te zijn tot een bedrag van €25 miljoen door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Ieder notariskantoor heeft de verplichting verzekerd te zijn tot een bedrag van €25 miljoen door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat nu als het belang van uw opdracht het bedrag van deze verzekering te boven gaat? In dat geval is de aansprakelijkheid van de notaris gelimiteerd tot het bedrag van €25 miljoen. Dit staat in de algemene voorwaarden van elke notaris. Extra schade wordt dan dus niet door de notaris vergoed.

Omdat wij toch met enige regelmaat opdrachten uitvoeren met een groter (financieel) belang hebben wij onze verzekering verhoogd naar €75 miljoen.

Samen met een aantal landelijk opererende andere notariskantoren is de Coöperatie Insurplus U.A. opgericht. Deze notariskantoren hebben via de Coöperatie Insurplus U.A. een collectieve verzekering afgesloten.

Transacties boven de €25 miljoen euro en de notaris

Indien met een transactie een hoger bedrag dan €25 miljoen is gemoeid zullen niet alleen cliënten zelf belang hebben bij een hogere verzekering. Veel banken eisen dat de betreffende notaris ook een afdoende verzekering heeft. Daardoor loopt de bank geen risico als achteraf blijkt dat de notaris een fout heeft gemaakt die niet is verzekerd en de bank daardoor niet betaald wordt.

Concurrentie met 'De Zuid-As'

Veel grotere transacties werden om énkel om deze reden afgedaan op 'De Zuid-As' in Amsterdam. Ondertussen kunnen wij dit soort transacties dus blijven behandelen voor onze cliënten.

Voor meer informatie omtrent de Coöperatie Insurplus U.A., zie www.insurplus.nl