27 december 2018

De Volmachtscan

Misschien komt er ooit een moment dat je je handtekening ergens onder moet zetten, maar dat je daarvoor niet in de gelegenheid bent. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of afwezigheid. Of gewoon omdat het je niet uitkomt.

Misschien komt er ooit een moment dat je je handtekening ergens onder moet zetten, maar dat je daarvoor niet in de gelegenheid bent. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of afwezigheid. Of gewoon omdat het je niet uitkomt.

Privé of zakelijke partners geven elkaar daarvoor een wederzijdse notariële volmacht. Op die manier kun je voor elkaar inspringen, zonder dat je daarvoor steeds aparte regelingen moet treffen. Dat kost immers vaak extra tijd en geld. Met een notariële volmacht van Formaat Notarissen laat je vastleggen door wie jij je bij bepaalde omstandigheden laat vertegenwoordigen.

Heb ik dan zelf de regie niet meer?

Gelukkig wel. Het grote voordeel van een notariële volmacht is dat je volledig zelfstandig bevoegd bent en blijft. Ook kun je je volmacht te allen tijde en eenzijdig herroepen.

Er zijn drie varianten van volmachten

Privé Volmacht: Hierbij wordt een volmacht verleend voor alle aangelegenheden in de privésfeer, zoals persoonlijke financiën en vermogen. Ook als je een eigen bedrijf hebt, valt dit onder de Privé Volmacht, mits het geen BV is..

DGA Volmacht: Met een DGA Volmacht kan een plaatsvervangend/ opvolgend directeur benoemd worden voor jouw BV als zich een ‘belet of ontstentenissituatie’ voordoet.

Totaal Volmacht: Dit is een combinatie van de Privé Volmacht en de DGA Volmacht.

Voor de DGA Volmacht gaat de benoeming in op het moment van ‘belet of ontstentenis’. Bij de Privé Volmacht is de gevolmachtigde direct vanaf het verlenen van de volmacht gerechtigd om beslissin- gen voor je te nemen als je dit wilt. Wil je dat de volmacht ook kan worden ingezet voor medische beslissingen? Kijk dan eens naar het Levenstestament. Deze regeling betreft namelijk een uitbreiding van de eerste drie volmacht varianten, waarbij je ook jouw wensen en regelingen opneemt omtrent medische zaken als je dat zelf niet meer kunt regelen.

"Ben ik dan geen baas meer over mijn eigen zaken?"

Altijd actueel

Soms doen zich veranderingen voor in jouw persoonlijke situatie. Of vereist de wet een aanpassing van jouw volmacht. Om ervoor te zorgen dat de volmacht niet op de feiten achterloopt, maakt de unieke Volmacht Scan automatisch onderdeel uit van jouw vol- macht. Een Formaat Notaris controleert dan samen met jou eens per ongeveer drie jaar of aanpassing van de volmacht wenselijk is.

Deze Volmacht Scan is speciaal voor jou ontwikkeld...

door Formaat Notarissen. Bij dit landelijke samenwerkingsverband van notariskantoren zijn uitsluitend professionele notariskantoren aangesloten die de vele voordelen van hun vak op een toegankelijke en aantrekkelijke wijze binnen jouw bereik willen brengen. Dat hun service aan jou verder gaat dan het gemiddelde notariële dienstenpakket bewijst deze unieke dienst.