20 maart 2024

Wat is waar? Pas op!

"AI" is een kans en een bedreiging....

"AI" is een kans en een bedreiging....

In het notariaat is rechtszekerheid, 'waarheid', de belangrijkste kernwaarde.

Gisteren bezochten onze notarissen Johan de Groot en Arjen Prins een congres met als thema "Het Notariaat van de Toekomst". Tijdens dit congres werd met name aangetoond dat de opkomst van Artificial Intelligence ("AI"), kunstmatige intelligentie, naast allerlei kansen in bijvoorbeeld de inhoudelijke dossierbehandeling óók de nodige serieuze risico's met zich mee brengt.

De foto van de paus hierboven lijkt volstrekt 'echt', maar is vanuit een enkele tekstopdracht (de 'prompt' links in beeld) volledig kunstmatig gegenereerd via een AI-app.

Iets dergelijks kan ondertussen met stilstaand beeld, maar zelfs ook al met kunstmatig videobeeld én kunstmatige audiobestanden. 

Waar kunnen we dán nog op vertrouwen wanneer dit breed kan worden toegepast in de maatschappij? We kunnen niet meer zonder gedegen onderzoek vertrouwen op wat we horen of zien.

Dat de rol van de notaris in het rechtsverkeer dus wellicht nóg belangrijker wordt als het gaat om persoonsidentificatie en authenticiteit van gegevens en stukken ligt dus zeker voor de hand.

Notariaat houdt de toekomst. Die conclusie namen wij mee!

Een kleine waarschuwing is tot slot ook op zijn plaats:

Maakt u soms gebruik van AI-apps voor het analyseren van teksten, weet dan dat in veel 'gratis' versies uw geüploade bestanden terecht kunnen komen in open databases (dus: op onveilige plaatsen waar het niet terecht moet komen). Uw zeer vertrouwelijke testament-tekst hoort niet in een dergelijke database! 

Wij willen u daarom adviseren om zeer voorzichtig te zijn in het uploaden van uw (concept)akten en andere notariële stukken in dergelijke apps.

De eventueel gewenste toelichting die AI u kan bieden, verzorgen wij natuurlijk graag!