10 maart 2020

Beleid Corona

Vanwege het Coronavirus hebben wij vanzelfsprekend de nodige beleidsmaatregelen getroffen. Tot de beleidsmaatregelen behoort onder meer de mogelijkheid om besprekingen via Skype of andersoortige digitale verbinding te voeren.

Vanwege het Coronavirus hebben wij vanzelfsprekend de nodige beleidsmaatregelen getroffen. Tot de beleidsmaatregelen behoort onder meer de mogelijkheid om besprekingen via Skype of andersoortige digitale verbinding te voeren.

Wij volgen in ons beleid rond het coronavirus (Covid-19) de richtlijnen zoals gegeven door het RIVM. Naar aanleiding van deze richtlijnen informeren wij u graag over de gevolgen hiervan voor reeds geplande afspraken (zowel besprekingen als de ondertekening van akten), voor bezoek aan ons kantoor en voor onze medewerkers.

Reeds geplande afspraken
In beginsel gaan reeds geplande afspraken voor besprekingen en ondertekening van akten gewoon door.

Indien u als cliënt wenst dat de afspraak wordt uitgesteld of indien u bij volmacht wenst te tekenen, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. Wij verzoeken u in dat geval telefonisch of per mail contact op te nemen met ons kantoor om de mogelijkheden met u te bespreken.

Mocht u als cliënt wensen dat een reeds geplande bespreking telefonisch of digitaal (bijvoorbeeld via Skype of FaceTime) plaatsvindt, dan is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. Ook in dat geval verzoeken wij u telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.

Indien u met meerdere partijen een afspraak hebt staan, bijvoorbeeld voor de overdracht van een woning, dan kan het uitstellen van de afspraak enkel in overleg met alle partijen plaatsvinden.

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om bij afspraken geen personen mee te nemen die de betreffende akte niet hoeven te ondertekenen.

Voor afspraken bij cliënten thuis, bij cliënten op kantoor of elders buiten ons kantoor geldt dat steeds in overleg zal worden bekeken of deze doorgang zullen vinden.

Bezoek aan ons kantoor
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoe- kers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen van het RIVM houden. Dit betekent onder meer geen handen schudden, regelmatig uw handen grondig wassen en hoesten en niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel cliënten hebben in de risicogroepen, zoals kwetsbare ouderen, vinden wij dit van het grootste belang.

Indien u verkouden bent, hoest, keelpijn heeft, koorts heeft of zich anderszins niet lekker voelt, verzoeken we u uitdrukkelijk om niet naar ons kantoor te komen en telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Al onze medewerkers houden zich aan de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Gezien de omvang van het coronavirus kunnen wij echter geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid. Uiteraard proberen wij wel waar mogelijk de risico’s te beperken.

Medewerkers
Indien een medewerker griep- of verkoudheidsklachten vertoont, blijft deze medewerker thuis. Wij draaien op onze kantoren met een beperkte bezetting en er wordt ook vanuit huis gewerkt. Bovendien zullen wij onze vestigingen zoveel mogelijk gescheiden houden
en uitwisseling van collega’s tussen onze beide vestigingen zal tot een minimum worden beperkt. Op deze manier hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende weken zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn in ieder geval per mail gewoon bereikbaar.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken indien er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site.

Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons.

Vestiging Assen
0592 33 66 66
info@notariskantoor.nu

Vestiging Hoogeveen
0528 26 48 41
hoogeveen@notariskantoor.nu