Bg

Vastgoedrecht

Het zakelijk vastgoedrecht is van oudsher een van de specialismen van ons kantoor en wij zijn er trots op te mogen constateren dat onze cliënten graag zaken met ons (blijven) doen.

Voor de hand liggende werkzaamheden in dit specialismegebied zijn:

 • agrarische bedrijfsoverdrachten en de overdracht van cultuur- en natuurgronden;
 • de koop en/of levering (al dan niet door middel van verwerving van aandelen) van beleggingsobjecten en bedrijfspanden;
 • zakelijke (her)financieringen / zekerheidsrechten (zoals hypotheek- en pandrechten);
 • de vestiging van zakelijke rechten zoals opstal- en erfpachtrechten en erfdienstbaarheden;
 • het splitsen in appartementsrechten van woon- en/of bedrijfspanden en recreatieparken.

Naast deze reguliere werkzaamheden in het zakelijk vastgoedrecht zijn wij ook zeer regelmatig betrokken bij:

 • de begeleiding van nieuwbouwprojecten;
 • advisering van vastgoedbeleggers inzake bijzondere juridische vraagstukken;
 • de begeleiding van uitpondingen (door beleggers en/of corporaties);
 • sale-and-leasebackconstructies;
 • strategische locatieverwerving (bijvoorbeeld ten aanzien van toekomstige ontwikkelingsgebieden);
 • de begeleiding bij de totstandkoming van (zakelijke rechten benodigd voor) windmolenparken en nutstracés;
 • complexe stapelingen van zakelijke rechten (onder andere in het kader van grote nieuwbouwcomplexen); en bijvoorbeeld
 • due diligenceonderzoeken betreffende werkzaamheden van onze sectie Ondernemingsrecht.

Binnen dit specialismegebied treden wij, indien onze cliënten dit verlangen, steeds vaker op als partij-adviseur, met name in de fase waarin de vorenbedoelde overeenkomsten tot stand dienen te komen of de naleving van de betreffende overeenkomsten niet (of niet op de juiste wijze) geschiedt.

Werkzaamheden in dit rechtsgebied worden regelmatig multidisciplinair, dat wil zeggen met meerdere secties en eventueel ook met partij-adviseurs, in teamverband behandeld.

Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Of heeft u een specifieke vraag en wilt u meer informatie over wat ons kantoor voor u kan doen op het gebied van het zakelijke vastgoedrecht, dan kunt u contact op nemen met :
mr. A.F. (Arjen) Prins
mr. A.J. (Johan) de Groot