Bg

Mediation

Al in het oude Egypte was de notaris een persoon die op onafhankelijke en onpartijdige wijze tussen partijen in staat. De notaris luistert, adviseert en bemiddelt en functioneert dus vaak, in de uitoefening van zijn dagelijkse praktijk, als conflictbemiddelaar tussen partijen. Tegenwoordig noemt men dit ook wel mediation.

Mocht u in een conflictsituatie (dreigen te) verkeren, dan is het goed om te weten dat wij de mogelijkheid bieden om via mediation naar een voor een ieder aanvaardbare oplossing te komen. De notaris/mediator probeert in gesprekken met de 'strijdende' partijen over en weer beter inzicht te geven in de belangen en gevoelens van de wederpartij en zo toe te werken naar een mogelijke oplossing.

Voorbeelden van situaties waarin mediation succesvol kan zijn:

  • conflicten bij de afwikkeling van een nalatenschap, bijvoorbeeld tussen erfgenamen
  • burengeschillen met betrekking tot bijvoorbeeld erfafscheidingen
  • het beëindigen van een relatie
  • geschillen tussen aandeelhouders van een vennootschap

Cruciaal is uiteraard dat bij beide partijen de wil bestaat om op deze wijze tot een oplossing te komen.

Voordelen van mediation zijn vanzelfsprekend de lagere kosten dan bij een juridische procedure en de snelheid waarmee een conflict kan worden opgelost. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gemaakte afspraken vast te leggen in een notariële akte zodat de nakoming van deze afspraken eenvoudig kan worden afgedwongen.

Grootste voordeel is dat naderhand vaak blijkt dat de persoonlijke relatie tussen de partijen minder wordt beschadigd.

Wilt u meer weten over mediation? Denkt u dat uw situatie vraagt om mediation of hier wellicht geschikt voor is? Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op met :
mr. A.J. (Arjan) van Bekkum
mw. mr. A.P.M. (Anke) Wöltgens