Bg

De ondernemer privé

Aan het hoofd van elke onderneming staat een natuurlijke persoon. Privé-situaties raken dan ook altijd de onderneming en de onderneming raakt op zijn beurt altijd de privésfeer. Lang niet alle adviseurs hebben oog voor de juridische kant van deze verwevenheden.

Heeft u als eens écht stilgestaan bij de volgende vragen:

  • wie bestuurt de onderneming als ik hiertoe tijdelijk/blijvend niet meer in staat ben?
  • wie krijgt het aandeel in de gezamenlijke onderneming als mijn zakenpartner óf ik zelf zou gaan scheiden?
  • wat gebeurt er met de onderneming indien ik kom te overlijden?
  • is mijn partner aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?
  • hoe zorg ik voor een goede bedrijfsoverdracht van de onderneming aan mijn opvolger?
  • kan mijn partner aanspraak maken op een deel van de waarde van de onderneming en is deze eventuele aanspraak altijd opeisbaar?

Graag brengen wij in uw specifieke situatie de risico's, mogelijkheden en gevolgen in kaart.

Naast deze meer algemene vragen komen veel ondernemers noodzakelijkerwijs in aanraking met estate planning. Binnen dit specialisme (vaak een combinatie van erfrecht, ondernemingsrecht en fiscaal recht) hebben wij aandacht voor de overdracht van privévermogens en de onderneming binnen familieverband. Hierbij kijken wij naar uw (familie)wensen en naar de financiële/fiscale en juridische aspecten.

Voor meer informatie over Personen- en Familierecht en estate planning klik hier
Voor meer informatie over Echtscheidingsrecht klik hier

Wilt u meer weten over het raakvlak tussen de onderneming en de privésfeer? Denkt u dat uw situatie wellicht enige aandacht behoeft? Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op met :
mr. A.J. (Arjan) van Bekkum
mw. mr. A.P.M. (Anke) Wöltgens