Bg

Tarieven

Vroeger gold voor alle notariële werkzaamheden een landelijk verplicht te hanteren tarievenboekje. Iedere notaris rekende daarom - in een vergelijkbaar geval - de zelfde prijs. De tijden zijn veranderd en de notaristarieven zijn al geruimte tijd vrij. Iedere notaris bepaalt tegenwoordig zijn eigen prijs.

Onze visie is dat de prijs die u betaalt overeen moet komen met de diensten die wij leveren. De prijs-kwaliteitsverhouding moet altijd te verantwoorden zijn. Dit lijkt logisch maar dit is zeker niet overal vanzelfsprekend.

Wij hebben twee declaratiemethoden:

  • Het standaardtarief/geoffreerd tarief
  • Het gedifferentieerd uurtarief

De standaardtarieven/geoffreerde tarieven hanteren wij ten aanzien van werkzaamheden waarvan de gemiddelde kostprijs vooraf voor ons voldoende inzichtelijk is. Elke verrichting binnen een dossier kent in dat geval een eigen tarief. Vooraf kunnen wij u helder inzicht geven in de kosten die in een betreffend dossier aan de orde zouden kunnen komen. Dit doen wij door de omschrijving van heldere deeltarieven. Het risico voor meer- of minderwerk buiten de genoemde deeltarieven ligt bij ons.

Zodra wij met u geen standaardtarief overeenkomen, werken wij in principe op basis van ons  uurtarieven. Voor iedere medewerker van ons kantoor is een eigen uurtarief vastgesteld (soms komen wij ook een overall uurtarief overeen) en de gemaakte uren worden achteraf in rekening gebracht.

Wilt u een prijsopgaaf / offerte ontvangen? Dit kan op verschillende manieren:

Ons kantoor is aangesloten bij Formaat Notarissen