Bg

Referenties

Notariële dienstverlening laat zich soms lastig onderscheiden. Hoe weet u als cliënt wat een kantoor wel óf niet in haar mars heeft?

Met deze pagina willen wij u inzicht geven in een aantal dossiers die ons kantoor in de afgelopen tijd heeft verricht. Dit om als voorbeeld te dienen van diversiteit aan zaken die ons kantoor, naast de gebruikelijke notariële praktijk, ook behandelt.

Sectie Ondernemingsrecht

 • Het doorvoeren van integrale statutenwijzigingen voor een twintig-tal stichtingen, allen behorende tot een landelijk opererende zorginstelling;
 • Advisering ten aanzien van de samenwerking van ziekenhuizen en ambulancediensten op diverse plaatsen in Nederland;
 • Het begeleiden bij de totstandkoming van diverse bedrijfsovernames in het regionale en bovenregionale MKB-segment.

Sectie Vastgoedrecht

 • Het begeleiden en uitwerken van de volledige zakenrechtelijke structuur van diverse zeer omvangrijke  windmolenparken en diverse nutstracés;
 • Het begeleiden en uitwerken van de juridische splitsing van het juridisch complexe nieuwbouwproject Kloosterveste en het verzorgen van daaruit voortvloeiende leveringen;
 • Het begeleiden van diverse transacties ten aanzien van (verhuurde) beleggingsobjecten;
 • Het begeleiden van omvangrijke agrarische bedrijfsoverdrachten;
 • Het begeleiden van projectontwikkeling (locatieverwerving, ontwikkeling en uitponding) op diverse locaties in Noord-Nederland.

Sectie Personen- en Familierecht/Mediation

 • Het ontvlechten van een complexe vastgelopen nalatenschappen, waarbij partijen op een lijn dienden te worden gebracht, deels op aanwijzing daartoe door de Rechtbank;
 • De begeleiding van de echtscheiding en daaruit volgende verdeling van bedrijfsvermogens voor diverse MKB-ondernemers;
 • In samenwerking met de sectie Ondernemingsrecht: het vereffenen van nalatenschappen en daarvan deeluitmakende ondernemingen.

In verband met onze notariële geheimhoudingsplicht zijn de referenties niet voorzien van de naam van opdrachtgever.