Bg

De Jong Posthumus

mr. J.F.H. de Jong Posthumus, oud-notaris.

Na afronding van mijn studie, grotendeels verricht tijdens mijn diensttijd, ben ik in 1979 aan ons kantoor verbonden, vanaf 1998 als notaris.

Ik hou mij tegenwoordig voornamelijk bezig met de algemene dagelijkse praktijk van het kantoor en ben dan ook voor vele van onze cliënten een bekend gezicht.

Voor vragen over leveringen, hypotheken, verdelingen, het opstellen van testamenten en huwelijksvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst, kunt u uitstekend bij mij terecht. Dit zelfde geldt voor vragen op het gebied van erfrecht en schenkingstrajecten.

Mijn kerneigenschappen: no-nonsens mentaliteit, praktisch ingesteld, iemand die doorpakt en duidelijke kaders en structuur weet aan te geven als het om de vele keuzes binnen de notariële dienstverlening gaat.

In mijn vrije tijd hebben cultuur en sport mijn bijzondere aandacht.

contactgegevens:

info@notariskantoor.nu / 0592 - 33 66 66

verkort cv:

Geboren in 1954, opgegroeid in Assen

Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen

Huidige nevenfuncties / activiteiten:
- vertrouwensnotaris KNB;
- lid Kamer van Toezicht voor (kandidaat-)notarissen
- lid Commercieel Centrum Assen
- bestuurslid Stichting Muziekkamer Assen

In het verleden was ik onder meer actief in/als:
- lid bestuur van Stichting de Kolk
- voorzitter geschillencommissie huurders Stichting Woningbeheer Assen